Concierge

"Concierge"


Słowo Concierge jest symbolem doskonałości, osobistej obsługi, profesji która w świecie zrobiła ogromną karierę. Stanowisko Concierge powstało wiele lat temu dla potrzeb przemysłu hotelowego w którym ma najwięcej możliwości do działania na rzecz Gości, a dziś pojawia się we wszystkich dziedzinach biznesu.W celu zapewnienia wyjątkowej obsługi na rzecz Klientów zatrudnia się osoby , które dbają o wizerunek firmy. 

W skrócie Concierge to osobisty Asystent wypełniający funkcje w różnych dziedzinach biznesu Rezydenta w Firmie, który wita i kieruje Gości przy wejściuZazwyczaj wielojęzyczny przedstawiciel hotelu, który opiekuje się bagażem Gości, należącą do nich pocztą, przygotowuje na życzenie wszelkie rezerwacje, aranżuje programy pobytu oraz spędzania czasu wolnego.Świadczy mnóstwo różnych usług organizacyjnych dla biznesu i domu dbając o drobiazgowe planowanie.

Historyczne znaczenie słowa Concierge jest pochodną francuskiego słowa "comte des cierges" i oznacza tę osobę ze służby pałacowej, która była odpowiedzialna za utrzymanie palących się świec w trakcie wszelkich odbywających się uroczystości. Osoba ta wiedziała o wszystkich wydarzeniach. Wiedzę tę wykorzystywała na użytek najważniejszych Gości pałacu.